Další zajímavá místa v Praze

Staré město, Karlův most, Malá strana

Staré město patří k nejstarším částem Prahy a ve 14. století bylo propojeno Karlovým mostem s Malou stranou. Můžeme se vydat po staré královské cestě, která začíná u Obecního domu, vede přes Staré město a Malou stranu až na Pražský hrad, kde se prováděly korunovace králů. Během této okružky uvidíte historické skvosty v téměř všech architektonických stylech.

Secesní Praha

Secese, v angličtině Art Nouveau, je umělecký styl, který vznikl na konci 19.stol. a dále se rozvíjel začátkem 20.století. Jednalo se o reakce na průmyslovou civilizaci a moderní život. Tento styl se snažil o návrat k řemeslné výrobě. V Praze se vystavělo množství domů v tomto stylu v poměrně krátké době. Jako nádherná ukázka je např. Obecní dům, domy na Václavském nám. Nebo v Pařížské ulici. Během naší túrky uvidíte tyto stavby, ale navštívíte i Museum Alfonse Muchy, jako hlavního představitele secese v malířství.

Barokní zahrady na Malé Straně

Tato túrka je rozdělena do tří částí – komplex zahrad (Ledeburská, Kollowratská, Pálffy), které jsou na jižním svahu pod Pražským Hradem, dále navštívíte Valdštejnskou zahradu a závěrem to bude kouzelná Vrtbovská zahrada, zapsaná do kulturního dědictví UNESCO. Ve Valdštejnské zahradě uvidíte voliéru, pávy, nebo krápníkovou stěnu. Typické prvky pro barokní zahrady jsou krásné trávníky, živé ploty, rybníčky, schodiště, Sala Terenna a určitě pocítíte klidnou atmosféru v centru rušného města.

Noční Praha

Je to opravdu nezapomenutelný zážitek strávit letní večer procházkou historickými částmi Prahy, vidět osvětlený Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí, Týnský chrám, Rudolfinum nebo Obecní dům. Nabízíme zažít tuto neobyčejnou atmosféru po západu slunce s naší zkušenou průvodkyní.

Vyšehrad

Je situován na skále, nad břehem Vltavy a patří k nejvýznamnějším místům spjatých s naší historií. Podle pověsti zde žila kněžna Libuše, která věštila už v 8.století budoucí slávu a věhlas Prahy. Původně to bylo knížecí hradiště, kde v 11.století sídlili čeští panovníci, takže po jistou dobu Vyšehrad nahradil Pražský Hrad. Během okružky uvidíte několikrát přestavěný kostel sv. Petra a Pavla s vyšehradskou kapitulou, původní opevnění, barokní zahradu se sousošími a Leopoldovu bránu. Nedílnou součástí je návštěva hřbitova, kde jsou pochovány významné české osobnosti a umělci. Vyšehradský areál se stal národní kulturní památkou.

Zámek Trója

Raně barokní zámek Trója je situován mimo centrum Prahy. Hlavní stavitelé Orsi a Mathey navrhli tento zámek jako letní sídlo pro Šternberky, po té jej vlastnila Marie Terezie a nakonec se stal majetkem mladé Československé republiky. Je překrásně zdoben, jak exteriér, tak i interiér. Uvidíte nádhernou sochařskou výzdobu dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady, monumentální plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy a úžasné malby interiéru. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1977 – 1989. Návštěvu zámku doporučujeme realizovat s autem.

Prohlídka Národní Galerie

Národní galerie v Praze byla založena v roce 1948 a shromažďuje nejrozsáhlejší umělecké sbírky v České republice, které jsou umístěny na různých místech Prahy. Během naší túrky budete seznámeni s jednotlivými lokalitami, navštívíte některé části Národní Galerie dle vlastního přání.

  • Klášter svaté Anežky České – Středověké a raně renesanční umění
  • Šternberský palác – Evropské umění od antiky do závěru baroka
  • Schwarzenberský palác – Baroko v Čechách
  • Klášter svatého Jiří – Umění 19. století v Čechách
  • Palác Kinských – Umění antiky a orientu
  • Dům u Černé Matky Boží – Expozice českého kubismu
  • Veletržní palác – Expozice umění 19., 20. a 21. století

Po stopách hudebních skladatelů

Praha byla vždy místem, kde mnoho významných skladatelů pobývalo nebo ji rádo navštěvovalo. Připomeňte si místa, kde žili, komponovali a navštivte muzea, která jsou s jejich jménem spjata. W.A. Mozart často byl ubytován ve Vile Bertramka, kde je nyní jeho museum. Jeho jméno je spjato také se Stavovským divadlem, kde se osobně podílel na premiéře Gon Giovanni. Bedřich Smetana je znám hlavně díky symfonii Vltava nebo opeře Prodaná nevěsta. Velmi blízko od Karlova Mostu můžete navštívit jeho muzeum. Další významný skladatel vážné hudby Antonín Dvořák má své museum ve vile Amerika. S jeho jménem je spojena symfonie Nový svět nebo opera Rusalka