Hrad a zámek Konopiště

Na zámku Konopiště, postaveném ve 13. století, se dochovaly mimořádně bohaté sbírky umělecké a řemeslné výrobky pocházející z gotiky, renesance, baroka a také moderní doby. Konopiště patří k nejvýznamnějším kulturním památkám v ČR. Zámek obklopuje rozsáhlý park s věhlasnou růžovou zahradou a skleníkem.

V roce 1887 koupil zámek s celým panstvím František Ferdinand d´Este. Arcivévoda dal zámek přestavět do současného stylu a jeho okolí přeměnil v přírodní park. Do zámku nechal instalovat své rozsáhlé sbírky, které získal především jako dědictví po svých předcích, ale i vlastní sběratelskou činností. Rozsah uměleckých sbírek řadí Konopiště mezi nejzajímavější a nejkrásnější zámky ve střední Evropě.

Pokud zámek navštívíte za hezkého letního počasí, můžete se projít překrásným parkem, Růžovou zahradou nebo kolem rybníka. U zámku se také nachází hradní příkop, ve kterém byl umístěn medvěd.

Hrad si můžete prohlédnout s místním průvodcem:

V nabídce jsou Salony jižního křídla zámku, salony severního křídla zámku nebo soukromé pokoje rodiny arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Poslední nabízenou trasou je lovecká trasa, na které uvidíte lovecké trofeje.

Zámek Konopiště v obrazech