Český Krumlov

Patří k nejnavštěvovanějším středověkým městům, která se nachází v malebných jižních Čechách. Procházka městem je jedinečným výletem do minulosti, při kterém spatříte středověké uličky s mnoha obchůdky, kavárnami a bary. Město jako celek představuje poklad světového významu a je zařazeno na seznam UNESCO.

Město je rozděleno řekou na horní část, kde navštívíte zámek s unikátním barokním divadlem, a na druhém břehu řeky se nachází historické centrum města. Můžeme také navštívit interiéry z období renesance a baroka s mnoha hodnotnými sbírkami umění.

Co nezapomenout navštívit:

Hlavní dominantou města je renesanční zámek Český Krumlov, který je po Pražském hradě nejrozsáhlejší zámecký areál v České republice. Významný je také most Na plášti, který spojuje zahradu se zámkem. Zámek se skládá z Horního a Dolního Hradu. Horní část hradu zahrnuje hlavní budovy a obklopují ho dvě nádvoří. Dolní hrad tzv. Hrádek je nejpůvodnější část hradu a dominuje mu hradní věž.

Zajímavostí je několikaposchoďový tzv. plášťový most, který spojuje Jelení zahradu a barokní divadlo s areálem zámku

Unikátem je zámecké barokní divadlo, které se nachází v zahradách zámku a je jedním z mála, které se na světě dochovalo.

Centrální městská část – je spojena se zbytkem města třemi mosty (Lazebnický most, most Dr. Edvarda Beneše, most Na Horní bráně a tzv. Jelení lávka). Obdivovat zde můžete velký počet zachovalých městských domů, které jsou postaveny v gotickém, renesančním a barokním slohu. Mezi nejzajímavější místa patří: renesanční radnice, kašna s morovým sloupem, kostel sv. Víta, Krčínův dům a Široká ulice, která je nejstarší ulicí ve městě.

Latrán – historická část Českého Krumlova, která dříve bývala samostatným městem. S Vnitřním městem je spojena Lazebnickým mostem. I zde můžete obdivovat gotické domy. Mezi nejzajímavější místa patří: Budějovická brána – nejmladší a zároveň jediná dochovaná brána z původního opevnění města, zámecký pivovar a Minoritský klášter.

Český Krumlov v obrazech