Prague and You Ltd. O společnosti Prague and You Ceny turistických služeb Rezervace výletů a služeb pro turisty Všeobecné podmínky Odkazy Reference Registrace a certifikáty Kontakty
Volejte kdykoli!English version of this site here!

Další zajímavá místa v České republice

Zámek Hluboká

Už ve 13.století stával na místě dnešního zámku královský hrad. První větší přestavba se realizovala za Schwarzenberků, koncem 17.století. V druhé polovině 19.století byl zámek téměř zbourán a pod vedením architektů z Vídně bylo vystavěno velkolepé sídlo ve stylu módní anglické novogotiky. Stejně velkolepé jsou i interiéry s cenným mobiliářem a sbírkami.

Hrad Křivoklát

Byl založen v období rané gotiky za vlády Přemysla Otakara II. jako hrad se dvěma palácovými komplexy, třemi věžemi a rozsáhlou hospodářskou zástavbou. Po dvou požárech byl opraven a další přestavby zcela změnily původní vzhled. Je možno si zde prohlédnout sbírku loveckých trofejí a zbraní.

Nelahozeves

Monumentální trojkřídlý zámek byl postaven na konci 16.stol., a to ve třech fázích. Budova je zdobena rustikou a sgrafity a jsou zde patrné pozůstatky pevnostních prvků. Cenné jsou i dobové interiéry zachované zejména v severním křídle, jako jsou kazetové stropy, krby, portály, lunety s freskami. Během tohoto výletu můžete také vidět rodiště Antonína Dvořáka, které je přímo pod zámkem.

Červená Lhota

Zámek nahradil starší tvrz na žulovém skalním útesu, který se po napuštění rybníka stal ostrovem. Poslední novorenesanční přestavba proběhla začátkem minulého století. Při návštěvě uvidíte 16 místností, zařízených dobovým nábytkem a dýchne na vás útulná atmosféra dob dávno minulých.

Český Šternberk

Založen r. 1240 jako jeden z nejstarších šlechtických hradů. V 15.století byl vážně poškozen vojsky a poté následovala pozdně gotická přestavba. Po husitských válkách zde proběhla barokní úprava. Hrad je v soukromých rukách a díky tomu je přístupný po celý rok. Návštěvníci mohou obdivovat barokní interiéry se stylovým nábytkem, sbírku zbraní nebo trofeje z honů.

Žleby

Dnešní podoba pochází z 19.stol., kdy byl hrad přestavěn v pseudogotickém stylu vč. interiéru. Po této přestavbě byl hrad doplněn předhradím, rodovou hrobkou a rozlehlým parkem, který je ukázkou romantického zámeckého sídla. Po druhé světové válce se stal majetkem státu.

Prague & You, s.r.o.
Tel: +420-224-319-448, Mobil: +420-606-904-176
E-mail: pragueyou@pragueyou.com
Sídlo společnosti: Zikova 9/706, Praha 6, ČR
IČ: 283 85 012, DIČ: CZ28385012
Webstránky: Prague & You
Zvláštní web: Prague Touring - anglicky mluvící řidič - průvodce
Zvláštní web: Private Cars - pronájem aut, minbusů a autobusů s řidičem
Obsah: © 2011 Prague & You, s.r.o.
Web design: © 2011 www.preklady-korektury-webdesign.cz